30/4/14

En els assumptes públics i amb els diners públics: Llums I Taquígrafs!

Sense Transparència no hi ha Participació Ciutadana ni Democràcia real

L’obscurantisme i l’ocultació només conduix al despotisme i a la corrupció

La transparència no és cap caprici. Ben al contrari és una de les bases fonamentals de la democràcia i de la participació ciutadana, la forma en què la intel·ligència col·lectiva es puga convertir en un instrument real per solucionar els problemes i fer possible una gestió neta, justa i responsable dels recursos públics, és la garantia perquè els exercicis il·legítims del poder, la corrupció, el despotisme, el clientelisme, el desviacionisme en la funció pública i la conversió dels representants electes en una mala sort de “clan” d’interessos privats es vegen enfrontats de veritat al control i a la crítica ciutadana. La transparència és una necessitat que s’ha de satisfer per garantir la vida política i que el pluralisme esdevinga un fet incontestablement positiu, una eina substancial per a la recerca de solucions als problemes que ens afecten als ciutadans i per a la recerca de consensos.

Des de COMPROMÍS, i cenyint-nos a l’àmbit municipal d’Alfafar, primer amb el govern municipal del PSOE i ara amb el govern municipal del PP, hem fet de l‘exigència de transparència una constant, i ho hem fet reclamant aspectes molt concrets, amb propostes i demandes ben clares.

Una d’elles, s’ha vist satisfeta en dates recents (en febrer passat), amb la publicació per fi dels Pressupostos Municipals d’Alfafar d’enguany, després d’anys de reclamar que es fera així, sempre i amb tots. I tot i això, encara de manera insuficient, perquè reclamem també que es publiquen també els documents necessaris per a la seua correcta interpretació, els contractes, plecs, concessions, mapa funcionarial i de treballadors municipals, etc.

La ciutadania ha de conèixer quins han estat els nous contractes, concessions i adjudicacions des de l’entrada del nou govern municipal, així com les rescissions contractuals i de concessions, amb la motivació i la justificació adient. Com també que es publique “l’estat de comptes”, és a dir el seguiment de l’execució dels Pressupostos Municipals.

També reclamem, sobretot per exigència de l’exemplaritat, que es publiquen no sols els sous dels regidors i la seua declaració de béns inicial, sinò també el conjunt de percepcions que reben tots els regidors i grups municipals, així com el personal treballador de confiança, les seus funcions, i, d’haver-ne, les facturacions que els regidors, i les seues possibles empreses o famílies, puguen fer a l’Ajuntament.

Des de COMPROMÍS, en l’àmbit municipal d’Alfafar, hem reclamat i continuem reclamant que es posen en marxa un conjunt de mesures, contingudes en diverses propostes de mocions municipals que hem passat i que recullen les recomanacions i mesures impulsades per Transparency International, pel Moviment 15M Horta-Albufera o per la iniciativa “Gravem els Plens”, entre altres. La majoria d’estes mesures no tenen cap despesa econòmica que puga dificultar la seua posada en marxa: només depenen de la voluntat política.

La web municipal de l’Ajuntament d’Alfafar pot ser una excel·lent eina per posar en marxa moltes d’eixes mesures, en un termini raonable de temps. I una Carta de la Participació Ciutadana municipal, consensuada per tots els agents polítics, socials i cívics, pot ser l’instrument bàsic que garantisca això.

Una major transparència ha de possibilitar una major i millor participació. Participar en la pressa de decisions sense comptar amb informació veraç i contextualitzada des de diversos prismes ha de suposar un avanç respecte a la situació actual.

No és assumible el procés engegat amb la consulta ciutadana corresponent al canvi de nom de Plaça del País Valencià. La consulta no reuní els elements necessaris per a què fóra un mecanisme vàlid i rigorós. Mai coneguérem quines foren les bases d’eixa consulta o quina fou la data fixada per a la seua finalització.

Com també modificar, des del mateix consens, algunes ordenances municipals que contenen barems, per tal de garantir la plena igualtat en l’accés a recursos públics municipals.

Un exemple del que diguem: enregistrar en vídeo els Plens municipals i posar en la web de l’Ajuntament cada Ple.

Fem d’Alfafar una referència de la Transparència entre els pobles valencians.


Josep Maria Tarazona / Joan S. Sorribes

2 comentaris:

  1. Un punt clau d'un bon govern, siga qui siga el partit que governe han der un comptes clars i detallats. Per supost ha de ser un punt fonamental en l'actuació de Compromís fora del ple municipal, però també quan tingam representació municipal. Qui aposte per un govern transparent tindrà el nostre suport qui governe amb ocultisme ens tindrà enfront per a denunciar-ho.

    ResponElimina
    Respostes
    1. Totalment d'acord, Rafa. És clau que les futures relacions es basen en fets concrets i mesurables i no en focs d'artificis i declaracions buides.

      Elimina