28/3/14

L'atur i la pobresa els primers problemes de tots els alfafarencs

3.165 alfafarencs en l’atur i una xifra major encara de veïns i veïnes sota el llindar de la pobresa han de ser la primera de les preocupacions de l’Ajuntament i de l’acció social i política local

3.165 alfafarencs estaven sense treball passat 28 de febrer (segons fonts de la Generalitat Valenciana, Informe Argos), amb una mitjana percentual per damunt notablement de la mitjana comarcal i de la mitjana del País Valencià. Som un poble que va perdre la indústria en les últimes dècades i amb una agricultura també a la baixa (prenent com a base el cens de 2011, la població activa puja 11.525 ciutadans, la indústria ocupa només 1.490 mentre que el sector serveis ocupa 5.305 treballadors, la següent porció dels actius són aquells que no tenen faena).

En concondància els índexos de pobresa, de ciutadans que han de viure per baix del llindar de la pobresa, superen les taxes d’atur. En alguns barris del poble, eixes dramàtiques estadístiques encara s’agreugen més. Els últims anys, des què es va entrar en això que diuen “crisi”, la davallada d’una part importantíssima de la població cap a situacions de risc d’exclusió social o directament en exclusió ha sigut una tònica tràgica i creixent, com ho demostren, sense anar més lluny, la necessitat creixent d’assistència dels serveis municipals de Benestar Social o l’augment en les necessitats del repartiment d’aliments bàsics.

Les dones, els joves, les persones amb greus dificultats d’inserció sòcio-laboral,  i la gent major de 40 anys amb dèficits formatius professionals, són els tres grans grups que han vist en el últims anys com les seues expectatives d’ocupació pràcticament s’han esfumat.

Sens dubte, doncs, l’atur i la creixent població que sobreviu per baix del llindar de la pobresa i abocada a l’exclusió social han de situar-se al centre de tota acció política local i ha de ser la primera de les preocupacions de l’Ajuntament.

La nova legislació sobre Règim Local, perpetrada pel PP estatal, entre altres conseqüències comporta destruir no sols gran part de l’autonomia local sinò també la pèrdua de competències i capacitat per fer que la institució política més pròxima als ciutadans tinga possibilitats d’incidir realment en el terreny social i econòmic. En els pròxims pressupostos municipals, els de 2015, això estarà a la base dels números locals que es puguen posar damunt la taula per als anys vinents. Si s’accepta la nova legislació, l’Ajuntament quedarà lligat de mans i peus per tal de poder desenvolupar una política en terrenys com l’ocupació, el benestar social i la prestació d’alguns serveis vitals per a la gent que pitjor ho té en una situació de fractura social i en espiral cap a la pobresa i la miserització. Per tant, l’oposició frontal a eixa nova legislació i el negar-se a perdre competències marca la diferència en l’àmbit local.

Una altra ratlla que marca la diferència és l’existència o no de voluntat per afrontar els problemes del deute municipal, començant per acceptar la necessitat d’una vertadera auditoria ciutadana del mateix que servisca per determinar allò que s’anomena el “deute ilegítim” i prendre posteriorment les decisions al respecte que corresponguen, òbviament aplicant des del principi criteris d’absoluta transparència i aplicant tot seguit la participació ciutadana en la pressa de les decisions. Acceptar la reforma constitucional perpetrada amb nocturnitat i traïdoria pel PP i el PSOE estatals, que obliga a pagar el deute públic abans que atendre les necessitats més bàsiques de la població, comporta en l’àmbit municipal que determinades infrastructures de gestió privada encara que de propietat pública tinguen una despesa milionària any rere any en els Pressupostos Municipals o que determinades decisions presses en el passat estiguen causant obligacions de pagament hui i per molts anys. No es pot estar esperant sempre si determinat ministre de Madrid considera oportú permetre o no l’ús de fons municipals per a invertir, mentre que l’obligació de pagar deute municipal a bancs o obligacions contretes amb empreses privades s’han atendre religiosament.

La tercera gran ratlla que marca la diferència entre les diferents forces polítiques i agents socials locals és aquella que té a vore amb què volem enfortir, incentivar i promoure, per al desenvolupament econòmic i social de la nostra gent. Perquè política és marcar prioritats. I si parlem de prioritats, no són les mateixes les que situen al centre de l’actuació municipal la majoria social i la població més desfavorida que aquella altra que posa per davant determinats sectors, sovint tan presents com aliens al teixit local. Parlem clar: no és igual afavorir el xicotet empresariat, el xicotet comerç, els autònoms, l’economia social i comunitària, que destinar el gros de les forces escases i de l’atenció municipal a les grans marques i distribuïdores comercials.

Eixes tres ratlles marquen la diferència entre uns i altres, molt més que no les sigles, en Alfafar.

I situar-se a una o altra banda de les ratlles és condició inexcusable per oferir una alternativa i per a la credibilitat d’allò que es puga proposar.

La gent d’Alfafar ha d’afrontar en els pròxims anys no sols repensar un futur millor per al conjunt, sinò també el “com” construir-lo, i s’ha de fer amb la participació activa de tots. Sense eixa participació, senzillament no és possible construir un futur més just i millor. No s’ha de pensar el futur per ningú, s’ha de pensar el futur amb tots, o millor dit amb l’amplíssima majoria. La majoria social i els sectors més desfavorits han d’estar al centre de tota reflexió i acció política i social local.

Urgix un Pla d’Ocupació i mesures municipals molt més agosorades per protegir els més dèbils, si es vol evitar que les creixents desigualtats acaben en una fractura social dificilment reversible, condemnant potser a més d’una generació a un calvari i a un cul de sac. Això passa ineludiblement per promoure que aquells que ho necessiten esdevinguen protagonistes també de posar en marxa solucions, i no sols de tindre actituds mèrament assistencialistes des de l’Ajuntament. Passa ineludiblement per posar fre a la desafecció respecte de la política i per impulsar decididament una regeneració profunda i radical, una desafecció absolutament explicable per l’allau de corrupció sistèmica, pel distanciament de la representació política i la seua tendència a l’autisme, per la partitocràcia, la submissió, sovint en la falta de racionalitat en la gestió i la perversió de la funció pública en ocasions, que en l’àmbit local és perfectament possible capgirar si existix voluntat política de fer-ho.

Està clar que un Ajuntament no pot per si sol donar solució a totes les qüestions i necessitats plantejades, però tan clar com és això ho és que la institució política més pròxima als ciutadans resta obligada a respondre en quin costat està i posar-se a treballar de forma efectiva per buscar les solucions i els consensos necessaris per afrontar eixes situacions i també per posar-se davant si, segons com, cal anar a defensar front altres institucions les necessitats.

Joan S. Sorribes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada