30/4/14

La transparència com a fòrmula de compromís social i com a garantia de participació ciutadana: cap a un model nou de relació entre les institucions i els ciutadans

En aquests darrers anys han eixit a la llum nombrosos casos de corrupció i mala gestió dels recursos públics per part de les institucions tant en l’àmbit estatal com en l’autònomic i en els locals. 

Resulta evident que tots aquests fets s’han produït per l’opacitat en l’actuació de les Administracions publiques i han tingut com a conseqüència, d’una part, l’allunyament dels ciutadans i dels seus representants polítics, constituïts sovint en clase política, i, d’una altra part, en la demanda creixent per part d’amplis sectors de la ciutadania d’una major intervenció i d’una participació més activa i efectiva en els afers públics per tal de garantir la transparència de les seues actuacions.

Com a ciutadans hem d’assumir el paper que ens toca i el nostre compromís per a millorar el nostre entorn social. No hi ha prou amb votar i escollir uns representants. Cal anar més enllà i fer efectius els nostres drets exigint mecanismes que possibiliten la nostra participación real i l’accés a la informació de la gestió dels recursos públics perquè són de tots i a tots ens afecta l’ús que se’n fa. 

Cal establir una nova forma d’interrelació entre la ciutadania i l’Administració pública basada en dos aspectes que, malgrat ser obvis potser no ens hem parat a considerar :

1) La documentació i els recursos públics formen part del patrimoni col.lectiu i són propietat dels ciutadans i no sols del electes o del funcionariat. És un patrimoni que prové dels fons públics.

2) L’accés a la informació és un dret fonamental de totes les persones, tal i com estableix el Comité de Drets Humans de les Nacions Unides i recullen altres acords d’organismes europeus i internacionals, signats i reconeguts per l’Estat espanyol i per tant d’obligat compliment. És, a més a més, requisit previ i fonamental per a l’exercici de la llibertat d’expressió i garantía de les llibertats de la ciutadania .

Des de Compromís per Alfafar entenem que exigir als nostres representants el compliment de les seues funcions com cal és no sols un dret sinò també un deure que tenim com a ciutadans. I en conseqüència amb allò que pensem i creguem hem presentat diverses propostes al nostre Ajuntament per obrir la gestió i la información a la ciutadania i impulsar la seua participació, elements claus per a contribuir a l’apropament entre Institucions i ciutadans i lluitar contra la corrupción.

Entenem que aquest tema com altres que incideixen de manera important en la política local, s’ha de començar a veure més enllà de disputes estèrils i s’ha de plantejar com un exercici saludable de pràctica democrática i corresponsabilitat ciutadana. Això suposa dotar-se d’uns mecanismes per fer posible la transparència a la gestió pública del nostre Ajuntament, tals com la informació puntual i clara dels presupostos, contractació i obres que es realitzen, així com fomentar i garantir la participació real i activa dels ciutadans en el debat i decisions que els afecten.

Estem parlant, en definitiva d’un compromís de tots per garantir no sols una gestió eficaç dels recursos públics sinò també respectuosa amb els interessos i els drets dels ciutadans. 

Maria Estrella García-Yévenes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada